Tuuliki Jürjo on kirikumuusikuna teeninud 30 aastat

7. veebruaril tähistab Tuuliki Jürjo oma kirikumuusikuna teenimise 30. aastapäeva. Ta on juhatanud kirikukoore ja -ansambleid ning teeninud koguduse organistina Tartus, Narvas ja VIljandis. Kõigi nende aastate jooksul on ta kirjutanud ka heliloomingut, nii kooridele, orelile kui suuremaid teoseid. Nüüd ongi võimalus kuulata Tuuliki Jürjo kooriloomingut, mida esitavad Tallinna Kaarli koguduse kontsertkoor, kammerkoor „Canorus“, noorteansambel ja naiskoor; Tallinna Jaani koguduse segakoor ja naiskoor; Tallinna Püha Vaimu koguduse kammerkoor; Tallinna Peeteli koguduse kammerkoor;  Viimsi Püha Jakobi koguduse kammerkoor; Keila koguduse lauluansambel „Miikael“ ja  Viljandi Jaani koguduse naisansambel „Iris“. Dirigendid on Piret Aidulo, Kersti Petermann,  Eve Padar, Aivi Otsnik, Riho Ridbeck, Andrus Kalvet, Pille Metsson ja Tuuliki Jürjo.  

Kontsert toimub Tallinna Kaarli kirikus ning algab kell 18, sissepääs on vaba. Oled kuulama oodatud!