Ajalugu

EELK KIRIKUMUUSIKA LIIT (KML) loodi 15.06.1993 ning on Kirikumuusika Sekretariaadi (asut 1.05.1931) järglane. 1. jaanuari 2023 seisuga kuulub ühendusse ükssada kakskümmend kolm liiget. Liit koondab endas peamiselt EELK, aga ka teiste konfessioonide kirikumuusikuid. Liitu juhib kord aastas toimuv üldkoosolek. Vaheajal töötab 3 aastaks valitud 7-liikmeline juhatus ja 3-liikmeline revisjonikomisjon.

Kirikumuusika Liidu eesmärk on aidata vaimuliku muusika kaudu kaasa Jumala Sõna levitamisele ja usu süvendamisele.

Kirikumuusika Liit on heades sidemetes kodu- ja välismaa kirikute ja konfessioonide analoogsete organisatsioonidega (Saksamaa Evangeelsete Kirikukooride Liit (CeK), Saksamaa Evangeelsete Kirikumuusikute Liit (VeM) ja Põhjakirik),  kes toetavad ka mitmeid KML projekte. 1995. aastast on KML Evangeelse Kirikumuusika Euroopa Konverentsi (EKEK) liige.

Kirikumuusika Liit annab välja helisalvestusi, noote ja muid õppematerjale. 2004 ilmus almanahh „Eesti kirikumuusika 20. sajandi II. Poolel“, milles sisalduvad eesti kirikumuusikat ja kirikumuusikuid puudutavad artiklid, kursuse- ja diplomitööd. 2015 ilmus kogumik “Ave Maria. Laulud Neitsi Maarjale”, 2017 ilmus kogumik “Üks roosike on tõusnud” ning 2020 ilmus kogumik “Nüüd rõõmsasti kõik laulgem”. Kõik loetletud kogumikud koosnevad kolmest noodist: noodist segakoorile, noodist naiskoorile ja saatenoodist.

Kirikumuusika Liit korraldab kirikumuusikute konverentse, mis toimuvad igal aastal erinevas Eesti paigas. Konverentsid on toimunud: 2014 Viljandis, 2015 Rakveres, 2016 Türil ja Paides, 2017 Tartus, 2018 Tartus, 2019 Viimsis, 2020 Pärnus, 2021 Keilas ja Laulasmaal ja 2022 Haapsalus.

Kirikumuusika Liidu juhatus valib Aasta Kirikumuusiku tiitli saaja vastavalt esitatud avaldustele. Tiitli on pälvinud: Piret Aidulo (2009), Siret Heinaste (2010), Anneli Klaus ja Pille Metsson (2011), Miina-Liisa Kuusemaa ja Tuuliki Jürjo (2012), Lia Salumäe ja Merle Liblik (2013), Imbi Laas ja Kadri Ploompuu (2014), Külli Erikson ja Sigrid Põld (2015), Anna Humal (2016), Hille Poroson (2017), Jaan Vaidla (2018), Mart Siimer (2019), Eerik Jõks (2020) ja Helika Gustavson-Rätsep (2021).

Kirikumuusika Liit pakub kirikumuusikutele ja vaimulikele täiendõppe võimalusi õppepäevade, loengute, seminaride ning kirikumuusikute konverentside näol. Teemade valik on olnud väga mitmekesine. Käsitletud on liturgikat, psalmilaulu, orelimängu, kooritööd, autorikaitset, psühholoogiat jpm. Läbiviijateks on olnud oma ala spetsialistid nii Eestist (Rolf Uusväli, Toomas Siitan, Heli Jürgenson, Ene Üleoja, Jaan Eik Tulve, Riho Ridbeck, Ene Salumäe jt) kui välismaalt (Normann Warren, W. M. van Mourik, Siegfried Macht, dr. Hannu Vapaavuori, dr. Hans Christian Drömann, Jürgen Frielinghaus jt). Südamega on pühendunud meie kiriku-muusikute koolitamisele Jan-Jürgen Wasmuth (Walsrode, Saksamaa), kes on läbi viinud mitmeid koorilaulu seminare ning on ka koori-juhtide ja organistide segakoori KOSK külalisdirigent. Käsitletavateks teemadeks on olnud J. S. Bachi kantaadid ja Matthäus-Passion, F. Mendelssohn Bartholdy oratoorium Elias, Heinrich Schützi elu ja looming ning koorimuusika jumalateenistusel.

  1. aasta 11. juulil kutsuti Werner Benzi (Westfaleni Evangeelse Kiriku puhkpillitöö direktor) ettepanekul ja peapiiskopi heakskiidul ellu EELK KML puhkpillimuusika komisjon, mis moodustati KML juurde. Puhkpillimuusika komisjoni ülesannete hulka kuuluvad Saksamaalt saadud pillide vahendamine pasunakooridele ning seminaride korraldamine. 2000 osales ühendpasunakoor Pärnu Kirikupäeval ja Laulupeol. Juunis 2002 toimus pasunakooride koraaliraamatu presentatsioon. Raamat anti välja taas Werner Benzi toetusel ja kaasabil.

1997-2016 tegutses ka lastekoor Väike küünal. Tegemist oli projektikooriga, milles osales umbes 15-30 last vanuses 9 – 17 aastat erinevatest EELK kogudustest. Koor saab kokku 2 – 3 korda aastas erinevais Eesti paigus. Koori juhatasid Kaie Tanner, Sirje Kaasik, Maiu Linnamägi, Ülle Noormägi ja Aivi Otsnik. Koori külalisdirigendiks on olnud Jan-Jürgen Wasmuth. Väike küünal on andnud kontserte ka väljaspool Eestit – Soomes (Joensuu) ja Saksamaal (Rendsburg, Wolfhagen, Berlin jm)

Koorijuhtide Segakoor (al 1982 EELK Koorijuhtide ja Organistide Segakoor KOSK) loodi kirikumuusiku pr Hella Tedderi eestvedamisel. Eestis oli tegutsemas Vabariiklik Koorijuhtide Segakoor ning sellest tekkiski idee luua samalaadne koor ka kiriku juurde. Lisaks koorijuhtidele ja organistidele laulavad kollektiivis ka koguduste koorilauljad ja vaimulikud. Koori peadirigentideks on olnud Hella Tedder (kuni 1992), Marika Kahar ja Ene Üleoja (1992 – 1998) ning Heli Jürgenson (1998 – 2002). Alates 2003. aastast on peadirigendiks Riho Ridbeck. Külalisdirigendiks on taas Jan-Jürgen Wasmuth. Koorilauljad kogunevad 2 – 3 korda aastas mõnes Eestimaa kirikus, kus laululaagri korras valmistatakse ette uus kontsertprogramm.  Kavas on olnud nii eesti autorite looming kui ka Euroopa heliloojate koorimuusika, Riho Ridbecki loodud muusika psalmide tekstidele ja J.-J. Wasmuthi kirjutatud kaanonid. Kontserte on antud nii Eestis, Soomes kui ka Saksamaal.