Ajalugu

EELK koorijuhtide ja organistide segakoor KOSK

1982. aastal alustas tegevust Organistide-Koorijuhtide Segakoor. Eestis oli tegutsemas Vabariiklik Koorijuhtide Segakoor ning sellest tekkiski idee luua samalaadne koor ka kiriku juurde. Organistide-Koorijuhtide Segakoor tegutses sisuliselt projektkoorina, tulles kokku Eestimaa eri paikades. Eesmärgiks oli seatud just eesti algupärase kirikumuusika tutvustamine (Ajakiri “EELK” 1983, lk 62.).

Igal aastal koguneti paaril korral mõnda kogudusse, tegeleti hääleseadega, õpiti selgeks mõni uus laul ja korrati vanu tuttavaid laule. Tavaliselt lõppes see päev kontserdiga kirikus.

1982-1992 oli koori peadirigent Tallinna Kaarli koguduse kauaaegne organist-koorijuht Hella Tedder. Dirigentideks olid veel Anne-Mai Salumäe, Tooni Leedjärv, Eha Haamer, Ruth Johanson, Ago Tint, Ester Sims, Marika Kahar jpt. Kooris laulsid EELK koguduste organistid, koorijuhid, koorilauljad ja vaimulikud (30-50 osavõtjat). Koori juhatus koos peadirigendiga koostas õpitava kava ja valis dirigendid. Kauaaegseks juhatuse kirjatoimetajaks oli Nõmme Rahu koguduse organist Hilma Talvar.

1989 võttis koor osa Otepääl toimuvast üle-eestilisest vaimulikust vabaõhu laulupäevast.

1991 suvel osales koor Oulus Soome vaimuliku muusika pidustustel.

1992-1998 olid peadirigentideks Marika Kahar ja Ene Üleoja.

1996 tähistas koor mitme kontserdiga Tallinna Kaarli ja Tartus Peetri kirikus pr. Hella Tedderi 75-ndat sünnipäeva.

1997 30.mail teenis koor lauluga EELK 80.aastapäeva pidulikul jumalateenistusel Tallinna Toompea Kaarli kirikus.

1998-2002 oli koori peadirigendiks Heli Jürgenson. Kooris toimus liikmete uuenemine. Koorilauljad kogunesid endiselt 2-3 korda aastas mõnes Eestimaa kirikus, kus laululaagri korras valmistati ette uus kontsertprogramm.

1998 suvel õpiti A.Vivaldi Gloriat. Kontserdid toimusid Käru, Türi ja Kullamaa kirikutes. Seal tekkis ka idee panna koorile lühendatud nimi – KOSK (Koorijuhtide ja Organistide Segakoor).

1999 oli koori külalisdirigendiks Jan-Jürgen Wasmuth Saksamaalt, kelle juhatusel suvel toimus laululaager Pilistvere pastoraadis. Nii kohalikus kui ka Viljandi Jaani kirikus toimunud kontserdil esitati Euroopa klassikute koorimuusikat ja Jan-Jürgen Wasmuthi kirjutatud kaanoneid. Sama kavaga olid KOSKi kontserdid 2000.a. maikuus Rapla kirikus ja EELK Kirikupäevade raames Pärnu Eliisabeti kirikus.

2000 suvest tuli meie koori teiseks dirigendiks Riho Ridbeck. Laululaagris õpiti Poola autori Gorczycki Missa paschalis´t ja Riho Ridbecki loodud muusikat psalmide tekstidele. Selle kavaga on koor esinenud mitmel korral Eestis: 2000 Kose kirikus, 2001 Nõmme Rahu ja Pühavaimu kirikus, 2002 Pirita kloostris ja 2003 Kadrina kirikus.

2001 juunis osales koor Turus, Soome Vaimuliku muusika pidustustel. Anti ka iseseisev kontsert Turu Peeteli Adventkirikus, lauldi Gorczycki Missat Riho Ridbecki juhatusel.

2001 suvel toimus Tallinna Püha Vaimu kirikus Gorczycki Missa paschalis kontsertsalvestus, mis jäädvustati CD-le.

2002 omandas koor kahes laululaagris (1.mail Tallinnas ja 5.-6.augustil Läänemaal) lisaks Missale veel kahe kontserdi kava, mida lauldi septembrikuisel kontsertreisil Saksamaale. Koor kutsuti osalema Saksamaa kirikumuusikute kokkutulekule Breemenisse. Heli Jürgensoni juhatamisel lauldi eesti heliloojate vaimulikku muusikat ja Jan-Jürgen Wasmuthi juhatamisel tema oma ja teiste euroopa klassikute muusikat.

2002 16.septembril tähistas koor pidulikult 20. tegevusaastat kontserdiga Tallinna Jaani kirikus.

2003 4.-6. augustil toimus laululaager Kosejõe koolis, kus koor alustas uue missa – Jacob Obrechti Missa Salve Diva Parensi õppimist dirigent Riho Ridbecki juhatamisel, kes on sellest ajast koori peadirigent. 5.augusti õhtul oli Tuhala kirikus armulauaga õhtupalvus Riho Ridbecki loodud missa-muusikaga. Liturgina teenis Kadrina koguduse õpetaja Meelis-Lauri Erikson.

Missa õppimist jätkas koor 25.oktoobril 2003 õppepäevaga Tallinna Püha Vaimu kiriku kogudusemajas ja laululaagriga 27.märtsil 2004 Tallinna Kaarli kiriku kogudusemajas. Suvine laululaager toimus 27.-28. augustil Pärnu-Jaagupis, kus jätkati Missa harjutamist ja lõpetuseks andis koor kontserdi kohalikus kirikus. 13. novembril harjutas koor veelkord Missat Tallinna Jaani kiriku kogudusemajas.

2005 08.jaanuaril oli harjutus ja kontsert Tallinna Jaani kirikus. 18. ja 19. märtsil 2005 Missa salvestati Pirita kloostris ja aasta lõpus valmis CD. Jacob Obrechti Missa kontserdid on toimunud veel 10.juuni õhtul 2005 Tartu Peetri kirikus EELK Kirikupäeva raames ja 02.juulil 2006 Leedu Šilute linna kirikus. 05.novembril 2005 toimus veel harjutus Tallinnas konsistooriumi saalis.

2006. aastal jätkus Jacob Obrechti Missa viimistlus ja kontserdid 18.märtsil Tallinna Peeteli kirikus ja 30.septembril Märjamaa kirikus.

Jan-Jürgen Wasmuthi juhatusel jätkusid proovid 01.oktoobril 2005 ja 01.mail 2006 Tallinnas saksakeelse kavaga, mille ettevalmistamisega alustati juba 1.mail 2004 Kuusalus.

30.06.-3.07.2006 tutvusid koorilauljad Läti ja Leedu kirikutega ning muude huvitavate vaatamis-väärsustega. Osaleti pühapäeva hommikusel jumalateenistusel Šilute linna kirikus ja lauldi eesti muusikat Heli Jürgensoni juhatusel. Hinge kosutav oli mungakloostri külastus Kretingas.

2007 10.märtsil oli õppepäev ja kontsert Tallinna Peeteli kirikus. Kavas oli eesti heliloojate uuem koorilooming ja eesti vaimulike rahvaviiside seaded. Koori juhatas Heli Jürgenson. Kaastegevad olid instrumentaalsolistid: Anne Jalakas (flööt), Virge Ventsel (viiul) ja Jüri Vaino (kitarr).

01.mail harjutati veelkord J.Obrechti Missat ja anti kontsert Viimsi kirikus, kahjuks tühjale kirikule.

19.augustil teenis koor kaasa Tallinna Jaani kiriku jumalateenistusel, kus segakoor saadeti eestpalve- ja õnnistussoovidega 19.–27. augustini toimuvale kontsertreisile Saksamaale. Kontserdid toimusid Rendsburgi Maria kirikus, kus koor laulis J.Obrechti Missat erilise õnnistusega. Tostedti Jaani kirikus ja Braunschweigi Püha Martini kirikus tulid ettekandele eesti heliloojate laulud ja eesti vaimulike rahvalaulude seaded. Preetzi Linnakirikus laulis koor koos kohaliku koguduse kooriga kontserdi lõpus laule 2005. aasta Tartu vaimuliku laulupeo repertuaarist. “Issand, võta meid hoida, valgus valgusest oled Sa. Sinu arm ei kustu, ta jääb hõõguma. …valgus ei kustu iial Jumala heldusel.” (P. Sarapik “Õhturahu”). Jaani kirikust eestpalvega teelesaadetud kooripere tundis terve reisi vältel Jumala-inglite kaitset ja hoidmist.

2007. aastal täitus kooril 25. tegevusaasta. Seda rõõmsat sündmust tähistati tänumeeles kontserdiga 15.septembril Tallinna Jaani kirikus. Külalisteks olid paljud endised koorilauljad ja koori sõbrad nii Eestist kui ka Saksamaalt. Koorijuhtide ja Organistide Segakoor KOSK pälvis oma tegevuse eest EELK tänukirja.

2008 26.aprillil toimus laululaager konsistooriumi saalis. Korrati J.Obrechti Missa osi ja eesti muusikat Riho Ridbecki juhendamisel. 04.augustil oli proov Tallinnas, 05.–09.augustil sõitis koor kontsertreisile Lapimaale. 06.augustil toimus kontsert Oulu Toomkirikus ja 07.augustil Rovaniemi kirikus. 25.oktoobril oli õppepäev Euroopa rahvaste vaimulike lauludega „Rännates läbi Euroopa kirikute“ konsistooriumi saalis.

2009 24.–25.aprillil toimusid õppepäevad Tallinna Kaarli kiriku kogudusemaja saalis ja konsistooriumi saalis. Jätkati uue kontsertkava „Rännates läbi Euroopa kirikute“ lihvimist. 13.-21. augustil oli järje-kordne kontsertreis Saksamaale, kus esmakordselt kanti uus kava ette Wolfhageni Linnakirikus ja Oberkaufungi Stiftskirikus. Viimases oli kuulajate vastuvõtt soe ja südamlik, tänuavaldused (aplaus) kestsid pikalt ja koor kordas raskeimat laulu oma kavast – Michael Praetoriuse „Wachet auf…“.

Sellel kontsertreisil leidsid aset kohtumised mitmete Saksamaa kirikukooridega (nt Preetzi, Tostedti ). Koos laulsime läbi Tartu 2010. aasta laulupeo kontsertkava (kogu segakoori vihiku) meie koorijuhtide käe all. 17.oktoobril kordasime veelkord konsistooriumis toimunud õppepäeval nimetatud kontsertkava.

2010 toimus 1.mail õppepäev konsistooriumi saalis ning kaks kontserti ikka sama kavaga, mis aina paremaks läinud ja koorilauljatele ikka enam omaseks saanud – erinevates keeltes laulmine. Kontserdid olid Tartu Katoliku kirikus 11.juuni hilisõhtul ja 9.oktoobril Tallinna Jaani kirikus, kus tähistasime oma armsa koorijuhi Riho Ridbecki 60.sünnipäeva. Koor osales Tartu vaimulikul laulupeol sega-, valik- ja ühendkoori ridades.

2011 lisandus veel kavva rootsikeelne laul ja soov nimetatud kava lindistada. 5.märtsil oli ettevalmistav õppepäev Tallinnas ja 6.-7.mail juba kahepäevane laululaager Põltsamaa pastoraadis, kus siis kontsert kirikus lindistati. 3.-9.augustil osales koor Gotlandi keskaja päevade pidustustel Visby toomkirikus, laulis hommikusel jumalateenistusel ja andis õhtul muljetavaldava kontserdi. Lisaks sellele veel kaks kontserti: Lärbrö ja Slite kirikus.

KOSKi lauljad aitavad tutvustada KML i poolt kirjastatud koraaliseadete uute kogumike (nais-, sega- ja noortekoorile) repertuaari. 15.-16.okt. osales osa koorilauljaid Lõuna-Eesti kirikumuusikute õppepäeval Tartus (kontserdid Tartus ja Viljandis).

2012 10.märtsil oli taas õppepäev konsistooriumis, kus lihviti eelnevat kava ja lisandus uus norrakeelne laul. 30.aprill -1.mail toimus ülaltoodud kava lindistamine Nõmme Lunastaja kirikus ja CD väjaandmine nii unikaalse kontserdikavaga, mille esitlus oli 6.oktoobril Tallinna Jaani kirikus.

28.juuli – 4.augustil oli kontsertreis Norrasse ja osaleti Olavipäevadel Trondheimis. Koor laulis jumala-teenistusel Rødenesi kirikus (Ørjes), andis kontserdid Øysteinsi kirikus (Hjerkinnis) ja Hegra kirikus (Trondheimi lähedal).

6.oktoobril tähistas koor 30. tegevusaastat Tallinna Jaani kirikus kontserdiga (CD esitlus, osaline lindistatud repertuaari ettekanne) Riho Ridbecki juhatusel ja koos endiste lauljatega Urmas Sisaski Püha prof Ene Üleoja juhatusel.

2013 19.jaanuaril ja 16.veebruaril õppepäevad konsistooriumis. Alustasime kahekoori laulude õppimist.

§ 29.juunil oli õppepäev ja kontsert Narva Aleksandri kirikus. Õpetaja Villu Jürjo tegi ka linna ekskursi (koguduse maja, uus kolledži hoone jm). Suvel toimus 5. päevane kontsertreis Ahvenamaa saartele (18.-22.juuli) giidi Ervin Oru juhtimisel. Kontserdid olid Kökari, Jomala ja Kumlinge kirikutes.Vastuvõtt oli soe ja südamlik.

12.oktoobril õppepäev konsistooriumis ja 19.oktoobril õppepäev ja kontsert Tartu Jaani kirikus.

2014 15.veebruaril ja 12.aprillil olid õppepäevad konsistooriumis, kus viimistlemine kahekoori laule ja harjutasime suviseks Eestimaa kontserttuurideks. 19. ja 20.juulil leidis aset kontserttuur Lääne-Eestis (Keila, Harju-Madise, Lääne-Nigula ja Haapsalu toomkirikus). Majutusime Kallaste turismitalus ja nautisime Riho eestvedamisel jalutuskäiku Padise kloostris ja selle kaunis ümbruses.

27.septembril olid kontserdid Kunda ja Rakvere kirikutes.

Koor osales ka Hugo Lepnurme 100.sünniaastapäeva kontsertidel Tallinna Kaarli ja Rapla kirikutes, kus esitati helilooja kantaati „Lunastus Kristuses“.

Sügisel alusta koor Johannes Brahmsi Saksa Reekviemi õppimist. Ettepanek tuli sakslastelt seda teost koos laulda. KML võttis plaani Reekviem koos Saksamaa kooridega laulda EELK laulupeo eelneval õhtul Tartu Jaani kirikus.

Esimesed proovid toimusid sügisel (11.okt. ja 8.nov.) konsistooriumi saalis, kus naishäältele oli koorijuhiks Marika Kahar ja meeshäältele Riho. Koori koosseisus toimus ka väike muudatus. Mitmed lauljad loobusid Reekviemi õppimisest ja kooriga liitusid mitmed uued lauljad.

Margus Liiv valmistas Reekviemist fonogrammi häälte kaupa, mille järgi on hea kodutööd teha.

2015 28.veebruaril ja 11.aprillil õppepäevad konsistooriumis – Brahmsi Reekviemi õppimine (kokku laulmine). 2.mail oli õppepäev peadirigendi Lothar Mohni juhatusel G.Otsa MK saalis, kus osalesid ka peanistid Jorma Toots ja Ebe Müntel. Väga pingeline, aga huvitav õppepäev.

2.juulil hommikupoole peaproov ja õhtul kontsert Tartu jaani kirikus. Solistideks olid Anne Bretschneider (sopran) Berliinist ja Michael Jäckel (bariton) Hannoverist. Pianistid olid Jorma Toots ja Ebe Müntel Tartust ning timpanitel Valdeko Vija, ka Tartust. Reekviemi laulis 90 lauljat – Brahmsi projektkoor Alamsaksimaalt, Wolfhageni praostkonna koor ja KML KOSK. Kontsert õnnestus suurepäraselt. Jaak Kadarik filmis ja tegi DVD.

Tartu laulupeo segakooride proovid: 4.mail Kaarli kirikus; 3.juulil proovid laululaval

Osalemine Tartu laulupeol 3. ja 4. juulil.

Sügisel oli 2 õppepäeva (26.09. konsistooriumis ja 21.11. Tallinna Jaani kirikus

Jätkasime kavaga – Rännates läbi euroopa kirikute. Hakkasime õppima uusi laule.

Kontserdil osalemine 21. novembril kell 16.00 Tallinna Jaani kirikus Maarjalaulude festivali raames.

Laulsime 4 Ave Mariat hispaania heliloomingust ja osalesime ühendkooris.

2016 12. märtsil Brahmsi Reekviemi harjutamine, ilma kontsertmeistrita; 30. aprillil õppisime uusi laule „Rännates läbi euroopa kirikute“ kavas ja eest heliloojate laule Saksamaa kontsertreisi jaoks.

8. augustil Tall. Jaanis harjutasime Reekviemi (J.Toots) ja eesti kava. 10. augustil Neumünsteri JHB-s harjutasime eesti kava.

Kontsertreis Saksamaal: 9.-17.aug. 11. ja 12.aug. Brahmsi Reekviemi peaproovid koos saksa kooridega

KONTSERDID: 12.08. Hildesheimi Mihkli (Michaeliskirche) kirikus kell 19.00; 13.08. Meiningeni Linnakirikus (Stadtkiriche); 14.08. Wolfhageni Evangeelses Linnakirikus (Ev.Stadtkirche) ja 15.08. Hannoveri Neustädter Hof- und Stadtkirche; Laulis: 7 S; 9 A; 2 T; 2 B. Dirigendiks Lothar Mohn, eesti pianistid Ebe Münter ja Jorma Toots, saksa vokaalsolistid Anne Bretschneider ja Michael Jäckel, timpanitel saksa noormees. Kontserdid õnnestusid suurepäraselt. Kohal oli eesti fänne (dr Drömann, hr Schneider, Matthias Hasselblatt, jt), kes kiitsid suurepärast esitust.

P,14.08. kell 10 laulsime Wolfhageni kirikus jumalateenistusel 5 laulu: 8 S; 9 A; 5 T ja 3 B, saime väga hea tagasisiside nii kohalikelt kui ka saksa koorilauljatelt.

Õppepäevad sügisel: 24.09. ja 5.11. Jätkasime oma kontsertprogrammi „Rännates läbi…“ kahekoori lugude lihvimist ja uute laulude omandamist (läti, poola, ungari, tšehhi) ning eesti repertuaari laulmist, alustades ettevalmistust 2017.a. kavandatud Saaremaa kontsertreisi tarvis.

2017 4.veebr. õppepäev konsistooriumis. Kordasime oma kava kahekoorilugusid, uuemaid laule (läti jne) ning ka eesti heliloojate laule.

EELK Koostöömedalid omistati 2011.aastal Hans-Christian Drömann (VeK-i, Saksamaa Kirikukooride Liidu) president (nüüd emerituuris) ja Jan-Jürgen Wasmuth (Alam-Saksimaa Landeskantor i.R.). Need anti pidulikult üle piiskop Einar Soone ja KML juhataja Tuuliki Jürjo poolt Tallinna Jaani kirikus 6.oktoobril KOSKi 30.aastapäeva kontserdil.

Teened: Hans-Christian Drömann: alates 1990.aastast toetanud EELK kirikumuusikuid ja KML- i (alates asutamisest 1993) finantsiliselt (VeK-i toetus on seni olnud KML-i peamine tuluallikas), aga ka õpetuslikult (on olnud KML-i seminari lektor), võimaldanud paljudel kirikumuusikutel osaleda laululaagrites Saksamaal, aidanud vastu võtta kirikukoore Eestist, olnud meile hea hingekarjane (omades nii vaimuliku kui ka kirikumuusiku haridust). Ta on külastanud mitmeid Eestimaa kogudusi.

Jan-Jürgen Wasmuth: on olnud alates 1996.aastast paljudel kordadel EELK kirikumuusikutele ja pastoritele korraldatud seminaride juhendaja; 1999-2002.aastal KOSK koori külalisdirigent; Saksamaal toimunud laululaagrite juhendaja, milles on kuuel aastal (1995-2002) paljud EELK kirikumuusikud osalenud. Talle anti EELK aukiri 70.sünnipäeval (oktoober 2008) viljaka koostöö eest EELK muusikutega .

08.03.2017

Marika Kahar ja Aivi Otsnik
EELK Kirikumuusika Liit
KOSKi juhatuse liikmed

Segakoor KOSK ajaloo saab alla laadida siit: