Ootame kooride kontserdikavu

Kirikumuusika Liit kuulutab välja koorikontsertide kavade korje. Nõuded kavadele: 1) kava peab koosnema vaimulikust muusikast; 2) soovituslik kava pikkus tervikuna on 45-55 minutit. Palume lisada kõigi dirigentide, kontsertmeistrite või muude kaasmuusikute nimed. Lisaks võib juurde kirjutada, millises kirikus soovitakse seda kava esitada.

Ootame kooride kontserdikavu 1. veebruariks 2023 meiliaadressil kirikumuusikaliit@gmail.com.