Kontsert “Memento mori” Tallinna toomkirikus

18. märtsil toimub Tallinna toomkirikus Juhan Jürme kantaadi Memento mori (1933) ettekanne, mis on pühendatud teose kirjutamise 90. ja helilooja 80. surma-aastapäevale. 

Jürme hukkus Tallinna pommitamisel 25. märtsil 1943.

Memento mori esiettekanne toimus surnute mälestuspühal, 26. novembril 1933.a. Kaarli kirikus. Järgnesid ettekanded Kaarlis 1934, 1938 ning 1952. a. Tallinna Püha Vaimu kirikus. 

Tallinna toomkirikus on Memento morit ette kantud mitmeid kordi: aastal 1984 kahel korral, samuti 1988. Toomkogudus soovib jätkata traditsiooni selle teose ettekandjana ning tutvustajana.

Kontserdil osalevad Tallinna toomkoguduse koor Laudate Dominum (dirigent Veljo Reier), Tallinna Kaarli koguduse kontsertkoor (dirigendid Piret Aidulo ja Pärtel Toompere) ja naiskoor (dirigent Kersti Petermann), Viimsi Jaakobi koguduse kammerkoor (dirigent Andrus Kalvet), solistid Rafael Dicenta (tenor), Aare Saal (bariton), Olari Viikholm (bass), kammerorkester (kontsertmeister Meelis Vahar), orelil Kadri Ploompuu. Juhatab Veljo Reier.